BORDIJIET

Anzjanita’ Attiva u Kura fil-Kommunita’
Binja tal-FXB, L-Ewwel Sular,
Triq L-Imdina
Ħal Qormi QRM 9014

Email: aacc-services.gov.mt
Tel: 22589393


Chairperson:
Sa Maria Camilleri


Viċi
Chairperson:
Sa Antoinette Vassallo


Memb
ri:
Sur Simon Buttigieg
Sur Christian Camilleri
Sa Sharon Cutajar
Sa Pauline Zammit
Dr Anthony Livori
Sa Doreen Spiteri Aguis
Sur Simon Vella
Sur Anthony Dalli


Se
gretarju:
Sur Mario Caruana


Aġġornat: Jannar 2021

The Oaks Business Centre,
Triq Farsons k/m Triq Gaetano
Hamrun/Santa Venera

Email: info.fscs@gov.mt
Tel: 25903053

NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanita’ Attiva, approva il-Bord tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ L-Anzjani. Dawn il-ħatriet huma validi għal-sena mis-27 ta’ April 2021.

Chairperson:
Sa Denise Farrugia 

Membri:
Dr Natalia Muscat
Sa Mary Savona
Sur Carlo Stivala
Sur Stephen Fenech

Segretarja:
Sa Thea Debono