Anzjanita Attiva - Website Banner

Viżjoni

Il-promozzjoni u s-sostenn ta’ anzjanità attiva permezz ta’ prattiċi inklussivi, interġenerazzjonali u kostruttivi

Flimkien mal-viżjoni, il-missjoni u għanijiet tagħna, ngħinu lill-anzjani tagħna kuljum filwaqt li nħaddnu b’mod olistiku aspetti diversi tas-saħħa u anzjanità

SERVIZZI LI NOFFRU

Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità

L-għan ewlieni tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità hu dak li tinbidel is-soċjetà anzjana minn waħda ta’ dipendenza għal anzjanità attiva, sabiex tagħti l-indipendenza u dinjità fl-anzjanità

Il-Faċilità ta’ Kura fit-Tul ta’ San Vinċenz De Paul​

Bl-għan li tipprovdi ambjent biex tiżgura li r-residenti jgħixu b’dinjità u kwalità ta’ ħajja tajba b’permezz ta’ prattiki ta' innovazzjoni u kura ġerjatrika speċjalizzata għal persuni li huma dipendenti ħafna u għandhom bżonnijiet kumplessi

Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali

Timmira li ttejjeb il-kwalità u l-iStandards fis-servizzi tal-protezzjoni soċjali sabiex tipproteġi u ttejjeb id-dinjità, is-sigurtà u tal-ħarsien soċjali ta’ kull min juża s-servizzi

Kummissarju għall-Persuni Anzjani​

Il-prijorità tal-Kummissjoni hija li jħarsu l-persuni anzjani billi jinfurzaw is-sigurita', is-saħħa u l-indipendenza tagħhom filwaqt li jgħixu ħajja ta’valur, sens u skop

Missjoni

Li tiġi żgurata kwalità ta’ ħajja superjuri għaċ-ċittadini anzjani tagħna u għall-oħrajn sinifikanti tagħhom permezz ta’ servizzi b’firxa wiesgħa u ta’ kwalità

Stqarrijiet

Applikazzjoni diġitali biex l-anzjani jingħataw opportunità jsemmgħu leħinhom

PR211835: Applikazzjoni diġitali biex l-anzjani jingħataw opportunità jsemmgħu leħinhom Il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael…

Jitlesta l-kumpless Rużar Briffa f’San Vinċenz de Paul

PR211830: Jitlesta l-kumpless Rużar Briffa f’San Vinċenz de Paul ​B’investiment ta’ aktar minn €6 miljun…

Inizjattivi fis-settur tal-anzjani fl-okkażjoni tal-jum internazzjonali ddedikat għall-anzjani

PR211816: Inizjattivi fis-settur tal-anzjani fl-okkażjoni tal-jum internazzjonali ddedikat għall-anzjani Fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali għall-Anzjani, li huwa…

14 hours ago

Anzjanità Attiva
Membri li jattendu ċ-ċentru għall-Anzjanita' Attiva f'Bormla għamlu rigali żgħar bl-idejn li tqassmu fiċ-ċentru tal-onkoloġija bħala parti mill-kampanja Pink October.Tabib Michael FarrugiaActive Ageing and Community CareMaltaGov ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago

Anzjanità Attiva
Tokens maħdumin bl-idejn mill-membri anzjani ġewwa ċ-Ċentri għall-Anzjanità Attiva jingħataw liċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo. Bħala parti mill-attivitajiet li saru ġewwa ċ-ċentri għall-Anzjanità Attiva, għall-Pink October, bil-għan li nkomplu nedukaw lill-anzjani u nqajmu aktar kuxjenza dwar it-tipi differenti ta’ kanċer, saru għadd ta’ sessjonijiet edukattivi dwar is-suġġett; dan biex inkomplu nisħqu dwar l-importanza li wieħed jagħraf is-sintomi tal-kanċer, minn kmieni. Active Ageing and Community CareTabib Michael FarrugiaMaterdei Malta ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago

Anzjanità Attiva
Premju Anzjanità Attiva - ċelebrazzjoni ta’ xogħol, impenn u dedikazzjoni fis-settur tal-anzjanità attiva. Avveniment annwali ddedikat għall-anzjani. Ħames premjijiet: Premju Anzjanità Attiva, Premju Kulturali tas-Sena, Premju Akkademiku tas-Sena, Premju Sportiv tas-Sena u Premju Solidarjetà Interġenerazzjonali. In-nominazzjoni ssir permezz ta’ formola li tinkiseb mill-Ministeru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva, minn Ċentru Servizz Anzjan fil-Belt Valletta, mill-paġna ta’ facebook Anzjanità Attiva, jew minn fuq is-sit elettroniku www.activeageing.gov.mt u tiġi sottomessa l-Ministeru, jew tintbagħat permezz tal-email fuq premjuanzjanitaattiva2021@gov.mt. In-nominazzjonijiet jagħlqu fid-29 ta’ Ottubru 2021. Għal aktar informazzjoni, wieħed jista’ jibgħat mistoqsijiet fuq premjuanzjanitaattiva2021@gov.mt. Ir-rebbieħa jitħabbru f’serata apposta mtella’ mill-Ministeru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva f’Novembru.activeageing.gov.mt/wp-content/uploads/2021/10/Applikazzjoni-Premju-Anzjanita-Attiva-2021.pdfActive Ageing and Community Care ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

Anzjanità Attiva
Il-Bagit 2022 qed ikompli jibni fuq id-diversi inizjattivi li ddaħħlu fl-aħħar tmien snin. Dan hu possibbli għax qegħdin viċin in-nies, u l-Baġit 2022 hu mibni għall-bzonnijiet tan-nies.MaltaGov St Vincent de Paul Long Term Care FacilityActive Ageing and Community CareSocial Care Standards Authority - Malta ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

Anzjanità Attiva
Il-Bagit 2022 qed ikompli jibni fuq id-diversi inizjattivi li ddaħħlu fl-aħħar tmien snin. Dan hu possibbli għax qegħdin viċin in-nies, u l-Baġit 2022 hu mibni għall-bzonnijiet tan-nies.L-anzjani se jkunu jistgħu jgawdu kwalità ta’ ħajja aħjar kemm bix-xita ta’ benefiċċji u żidiet li se jgawdu minnhom, kif ukoll b’aktar mediċini diversi fil-formularju. Jaraw titjib sostanzjali fid-diversi servizzi li jingħatawlhom, hekk ukoll fil-Faċilità fit-Tul San Vinċenz de Paul u fid-djar tal-anzjani tal-gvern.MaltaGov Tabib Michael Farrugia St Vincent de Paul Long Term Care Facility Active Ageing and Community Care Social Care Standards Authority - Malta ... See MoreSee Less
View on Facebook