Viżjoni

Il-promozzjoni u s-sostenn ta’ anzjanità attiva permezz ta’ prattiċi inklussivi, interġenerazzjonali u kostruttivi

Flimkien mal-viżjoni, il-missjoni u għanijiet tagħna, ngħinu lill-anzjani tagħna kuljum filwaqt li nħaddnu b’mod olistiku aspetti diversi tas-saħħa u anzjanità

SERVIZZI LI NOFFRU

Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità

L-għan ewlieni tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità hu dak li tinbidel is-soċjetà anzjana minn waħda ta’ dipendenza għal anzjanità attiva, sabiex tagħti l-indipendenza u dinjità fl-anzjanità

Il-Faċilità ta’ Kura fit-Tul ta’ San Vinċenz De Paul​

Bl-għan li tipprovdi ambjent biex tiżgura li r-residenti jgħixu b’dinjità u kwalità ta’ ħajja tajba b’permezz ta’ prattiki ta' innovazzjoni u kura ġerjatrika speċjalizzata għal persuni li huma dipendenti ħafna u għandhom bżonnijiet kumplessi

Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali

Timmira li ttejjeb il-kwalità u l-iStandards fis-servizzi tal-protezzjoni soċjali sabiex tipproteġi u ttejjeb id-dinjità, is-sigurtà u tal-ħarsien soċjali ta’ kull min juża s-servizzi

Kummissarju għall-Persuni Anzjani​

Il-prijorità tal-Kummissjoni hija li jħarsu l-persuni anzjani billi jinfurzaw is-sigurita', is-saħħa u l-indipendenza tagħhom filwaqt li jgħixu ħajja ta’valur, sens u skop

Missjoni

Li tiġi żgurata kwalità ta’ ħajja superjuri għaċ-ċittadini anzjani tagħna u għall-oħrajn sinifikanti tagħhom permezz ta’ servizzi b’firxa wiesgħa u ta’ kwalità

Stqarrijiet

Titħabbar ir-rilaxx ta' aktar restrizzjonijiet fid-djar tal-anzjani u fil-faċilità San Vinċenz de Paul

PR211259: Titħabbar ir-rilaxx ta’ aktar restrizzjonijiet fid-djar tal-anzjani u fil-faċilità San Vinċenz de Paul Illum…

L-ewwel kappella f’Malta mgħammra b’apparat li jgħin persuni neqsin mis-smigħ

PR211173: L-ewwel kappella f’Malta mgħammra b’apparat li jgħin persuni neqsin mis-smigħ Il-Kappella tal-Qalb ta’ Ġesu…

Tinfetaħ l-ewwel klinika multi-dixxiplinarja

PR211159: Tinfetaħ l-ewwel klinika multi-dixxiplinarja Aktar minn 400 anzjan se jgawdu mis-servizzi li se tkun…

2 days ago

Michael Farrugia
llum zort stand li ttellgħet mid-Dipartiment għall-Anzjanita’ Attiva u Kura fil-Komunita’ f’dawn il-ġranet ta’ Settembru, huwa x-xahar iddedikat għall-għarfien dwar il-kundizzjoni tad-dimensja. Aktar tard matul dan ix-xahar, il-Ministeru se jkun qed jorganizza n-National Dementia Awards 2021, serata li matulha se jingħata rikonoxximent lil persuni li jkunu kkontribwew fil-qasam tad-dimensja jew qed jaħdmu ma’ persuni li jbatu minn din il-kundizzjoni.Active Ageing and Community Care MaltaGov Renzo De Gabriele Anzjanità Attiva ... See MoreSee Less
View on Facebook
Sports Day fil-Padiljun tal-Università, organizzata mid-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità matul ġimgħa ta' attivitajiet sportivi għall-anzjani.Attività waħda kullana ta’ attivitajiet li jiġu organizzati biex l-anzjani jibqgħu kemm jista’ jkun attivi u f’saħħithom.MaltaGovAnzjanità AttivaActive Ageing and Community CareRenzo De Gabriele ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Anzjanità Attiva
Sports Day fil-Padiljun tal-Università, organizzata mid-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità matul ġimgħa ta' attivitajiet sportivi għall-anzjani.Attività waħda kullana ta’ attivitajiet li jiġu organizzati biex l-anzjani jibqgħu kemm jista’ jkun attivi u f’saħħithom.MaltaGovTabib Michael FarrugiaActive Ageing and Community CareRenzo De Gabriele ... See MoreSee Less
View on Facebook

7 days ago

Michael Farrugia
Il-Ministru ghall-Anzjani u l-Anzjanita Attiva Tabib Michael Farrugia jinawgura l-ewwel Dipartiment Digitali tal-X-Ray f'San Vincenz de Paul. Investiment ta’ aktar minn miljun u nofs ewro, mgħammar b’faċilitajiet mill-aktar moderni li se jkunu disponibbli mhux biss għar-residenti, izda wkoll għal anzjani oħrajn.MaltaGovAnzjanità AttivaSt Vincent de Paul Long Term Care Facility ... See MoreSee Less
View on Facebook
Are you up for a challenge? Come and work with us at SCSA. Check out for our current vacancies at the link below, but first listen to a message from one of our colleagues!scsa.gov.mt/en/Pages/Vacancies.aspx#SCSA #StrongerTogether #safeguardingthemostvulnerable #BestPractices #regulator #authority Tabib Michael Farrugia MaltaGov Anzjanità Attiva ... See MoreSee Less
View on Facebook